Veiligheid

Bij de bouw van het gebouw werden maatregelen genomen om een maximale brandveiligheid te garanderen. Deze maatregelen zijn pas doeltreffend als er op de juiste wijze gehandeld wordt. Bij de inhuizing in het gebouw wordt door de instelling waar u werkzaam bent een infosessie georganiseerd om u wegwijs te maken op vlak van evacuatie en brandveiligheid. Bezoekers en tijdelijke werknemers worden steeds begeleid door een werknemer. Voor vragen of meldingen kan u terecht bij de gebouwcoördinator via infra@innovoceancampus.be of 059/56 98 07 (zie ook overzicht achteraan).

Compartimenten

Het gebouw bestaat uit verschillende zones of compartimenten. Muren en deuren van de verschillende zones hebben een zekere brandweerstand om uitbreiding van een brandhaard zoveel mogelijk te beperken.

  • Branddeuren moeten altijd gesloten zijn of sluiten zich bij alarm.
  • Blokkeer nooit een branddeur met meubilair/voorwerpen.
  • Merkt u dat een branddeur geblokkeerd is, meld dit via mail/telefoon.

Blusmiddelen

Er zijn automatische blusinstallaties in de laboratoria en serverruimtes. Blusmiddelen zijn beschikbaar op verschillende plaatsen. De muurhaspels, CO2- en poederblussers zijn met rood-witte pictogrammen aangeduid, alsook de brandmeldknoppen.

Brandblusapparaat
(CO2- of poederblusser)

Muurhaspel/brandslang

Brandmeldknop

signalisatie brandblusapparaat
signalisatie brandslang
signalisatie brandmeldknop
  • Blusmiddelen moeten permanent beschikbaar zijn. Plaats geen voorwerpen op of voor de apparaten.
  • Gebruik brandslangen nooit voor andere toepassingen.

Evacuatiewegen

Nooduitgangen en evacuatiewegen zijn duidelijk aangeduid met groen-witte pictogrammen:

Evacuatieweg

Nooduitgang

Noodtrap

pictogram evacuatieweg
pictogram nooduitgang
pictogram noodtrap
  • Hou nooduitgangen altijd vrij
  • Laat geen materiaal achter op evacuatiewegen (gang, traphal, …)
  • Merkt u dat een nooduitgang of evacuatieweg geblokkeerd is, meld dit via mail/telefoon.
  • De vluchtdeuren die naar buiten uitgeven zijn voorzien van een alarm (verbonden met het gebouwbeheerssysteem) om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze niet in open stand geblokkeerd worden. Zo wordt er ook voorkomen dat er via deze wegen ongenode gasten het gebouw betreden.

Noodtelefoon

Op elke verdieping is een noodtelefoon ter beschikking. Deze blijft steeds op de afgesproken plaats en mag enkel in noodgevallen (bij brand of evacuatie) gebruikt worden. De noodtelefoon wordt aangegeven met een rood-wit pictogram .

Brandcentrale & sirenes

Het gebouw is uitgerust met een brandcentrale. Op de eerste donderdag van elke maand om 10h wordt de sirene getest. Behoudens andere instructies hoeft u tijdens deze test niet te evacueren.

Alarmsignalen

Evacuatiealarm: een ononderbroken signaal wordt actief: volg de evacuatie-instructies en begeef u onmiddellijk naar de verzamelplaats.

Preventie

In het ganse gebouw geldt een algemeen rookverbod. Er is geen rooklokaal, roken kan enkel buiten, maar niet op de terrassen.

Uw badge geeft toegang tot het gebouw of delen ervan. Uw badge is strikt persoonlijk. Gebruik uw badge steeds op de correcte manier, zo kan bij een calamiteit altijd nagegaan worden wie in het gebouw binnen gegaan is.

Sluit telkens ramen en deuren indien u een ruimte verlaat (waar van toepassing). Daarmee wordt voorzien in een goede compartimentering van het gebouw. Branddeuren moeten steeds gesloten blijven.

Omwille van de brandveiligheid is het gebruik van “eigen” elektrische toestellen (bv koffiezet, ijskast, verwarmingstoestel, ventilator, …) verboden.

Het opladen van batterijen voor laptops, GSM’s, poetsmachines, enz. wordt alleen toegelaten wanneer er toezicht is. Bij het verlaten van het betreffende lokaal worden deze losgekoppeld. Het opladen van fietsbatterijen is niet toegestaan binnen in het gebouw, maar kan in de fietsstallingen op de hiervoor voorziene plaatsen. Bij vriesweer mag uitzonderlijk tijdelijk een fietsbatterij binnen het gebouw op kamertemperatuur gehouden worden (bv in de lockers in het onthaal), maar niet tijdens het opladen.