Bouw

In 2011 werd beslist om de kantoorgebouwen van VLIZ een nieuwe bestemming te geven. Er werd gezocht naar een nieuwe locatie. In dezelfde periode was ook ILVO van plan om uit te breiden en te renoveren. Daaruit groeide het idee om beide wetenschappelijke instituten samen onder te brengen in een nieuw gebouw, waar marien wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening een innovatieve en duurzame uitstraling zouden krijgen.

In 2019 gaven de bevoegde ministers Muyters en Van den Heuvel groen licht voor de bouw van een nieuwe campus voor VLIZ, zijn internationale partners én ILVO aan de Ankerstraat (naast de oude site van ILVO). De werkzaamheden startten in 2020 en het gebouw werd in gebruik genomen in het voorjaar van 2022. De InnovOcean Campus omvat o.a. kantoren, vergaderzalen, een auditorium, een mariene bibliotheek, fysico-chemische en biologische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur en een atelierruimte.

De InnovOcean Campus werd ontworpen door architectenbureau Maes-Van Roey, waarbij gestreefd werd naar een toegankelijk gebouw waar iedereen welkom is onder alle omstandigheden, inclusief en comfortabel.

Het Vlaams Gewest is eigenaar van de grond en de nieuwbouw. Het technisch beheer van de InnovOcean Campus is aan ILVO toevertrouwd. EWI, VLIZ en ILVO zetelen in een comité van medebeheer, dat toeziet op het gemeenschappelijk gebruik van het gebouw.

Op 30 juni 2020 legde Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits de symbolische steen van de nieuwe InnovOcean Campus van VLIZ en ILVO.

Sinds september 2022 is het gebouw volledig in gebruik door ILVO, VLIZ en partners.