Toegang

VOOR BEZOEKERS

Alle bezoekers dienen zich aan te melden bij de ontvangstbalie in de inkomhal. De onthaalmedewerker verwittigt de contactpersoon/medewerker van de desbetreffende entiteit, die de bezoeker ophaalt en verder begeleidt.

Bij evenementen of vergaderingen kan de organisator andere richtlijnen geven aan de bezoekers. Deze afspraken worden tijdig doorgegeven aan de onthaalmedewerker.

Bezoekers voor de bibliotheek krijgen na aanmelden aan het onthaal een badge die toegang geeft tot de derde verdieping. Deze badge wordt na het bezoek terug afgeleverd aan het onthaal.

De organisator van een vergadering is ten allen tijde verantwoordelijk dat alle bezoekers het gebouw hebben verlaten alvorens zelf te vertrekken.

Op vraag (en indien van toepassing) kan aan de organisator van een vergadering een badge gegeven worden voor het tussentijds afsluiten van de zaal.

Richtlijnen en informatie bezoekers

VOOR PERSONEEL

Badge

Bij indiensttreding ontvangt u een persoonlijke badge via de personeelsdienst van uw entiteit. Verlies of beschadiging meldt u onmiddellijk aan de gebouwcoördinator, zodat uw kaart geblokkeerd kan worden. Vertrekt u uit dienst, dan wordt de badge op uw laatste werkdag afgegeven aan de personeelsdienst van uw entiteit of aan het onthaal.

Bij verlies of beschadiging van de badge ontvangt u een nieuw exemplaar van de personeelsdienst van uw entiteit. Hiervoor zal een vergoeding aangerekend worden.

Uw badge heeft meerdere functies. Het aantal functies waarvan u effectief gebruik kunt maken is afhankelijk van de aan u toegekende rechten.

  • U krijgt tijdens de weekdagen van 06.00u tot 20.00u automatisch toegang tot het gebouw via de personeelsingang in de Ankerstraat. Daarnaast krijgt u specifieke rechten op alle badgelezers die nodig zijn om via de liften naar de verdiepingen van uw entiteit te gaan. Toegang tot specifieke lokalen (zoals laboratoria, datalokalen, technische ruimtes, …) dient aangevraagd te worden aan de gebouwcoördinator. In overleg met de gebouwcoördinator zal de toegang al dan niet toegestaan worden.
  • Toegang buiten de aangegeven uren wordt aangevraagd via het emailadres access@innovoceancampus.be
  • Alle meldingen en afwijkingen worden doorgegeven via het emailadres access@innovoceancampus.be

Prikklok

Er zijn prikklokken voorzien voor de registratie van de werktijd. Wanneer uw entiteit gebruik maakt van deze functie is dit eveneens automatisch geactiveerd bij ontvangst van uw badge. De prikklokken bevinden zich op het gelijkvloers in de personeelsingang.

De prikklok staat los van de toegangscontrole. Afspraken rond het gebruik van de prikklok worden op het niveau van de entiteit gemaakt.

ALARMCENTRALE

Tussen 20h ’s avonds en 6h ’s morgens (en in het weekend of op feestdagen) wordt automatisch de alarmcentrale ingeschakeld. Indien je uitzonderlijk tijdens deze uren in het gebouw moet zijn, dan moet de gebouwcoördinator ten laatste 24h vooraf op de hoogte gebracht worden via het emailadres access@innovoceancampus.be.

Op kritische punten werden ook bewakingscamera’s geïnstalleerd om de veiligheid in het gebouw te garanderen. Alle alarmen (brand, gas, inbraak, …) worden automatisch doorgestuurd naar een permanente meldkamer.